הזמנה למועדון חברים - 03.02.2020

 

 

 

חברות וחברים, 

 

מתכבדים להזמינכם למועדון חברים שיתקיים אי"ה ביום שני, 3.2.2020

בשעה 16:30 ב"אשכול פיס", רח' רוקח 118, רמת גן.

 

דף מידע.

 

הכניסה לחברי לשכה ללא עלות.

מחיר אורח/חבר שלא הסדיר את חובותיו ללשכה: 150 ₪.

יש להירשם באמצעות אתר הלשכה https://www.landvalue.org.il.

 

                                         בברכה, 

 

מוריה רבני - לוי,                                               חיים מסילתי, 

שמאית מקרעקין                                                 יו"ר הלשכה