תוצאות הבחירות למוסדות הלשכה שנערכו ביום 16.01.2020