תגובת הלשכה מיום 31.12.19 לטיוטת תקן 21

 

 

חברות וחברים, 

 

מצ"ב תגובת הלשכה מיום 31.12.19 לטיוטת תקן 21.

 

מכתב.