נגישות תיקי הבניין באגף הנדסה - עיריית רעננה

 

 

חברות חברים,

 

 

מכתבו של דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

לעיריית רעננה 

 

 

מכתב

 

 

 

בברכה,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון