נספח הבהרות מס' - 1 מכרז פומבי 2019 / 11 לאספקת שירותי שמאות מקרקעין לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ו

 

 

מצ"ב נספח ההבהרות 

 

 

מכרז פומבי 2019 / 11
לאספקת שירותי שמאות מקרקעין
לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה קרית גת

 

מכתב קריית גת

 

נספח הבהרות 1

 

 

 

בברכה,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון