מכרז פומבי 11/2019 לאספקת שירותי שמאות מקרקעין לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת

 

חברות וחברים,

 

מכתבו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת

 

מר שמוליק יעייש, ממונה על המכרזים בעירייה, עיריית קריית גת

 

 

מכתב הפניה

 

 

בברכה,

 

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

לשכת שמאי המקרקעין