הודעה בדבר אישור תקנון הלשכה - רשם העמותות - מיום 14.8.2019

 

 

חברות וחברים,

 

 

מצ"ב הודעת יו"ר הלשכה בדבר אישור תקנון הלשכה ותקנון הלשכה המאושר.

 

 

 הודעת יו"ר הלשכה

 

הודעת הרשם + תקנון מאושר

 

צילום עמוד ראשון מתקנון לא מאושר

 

              

 

 

                       בברכה,

 

 

ערן לס - יו"ר ועדת תקנון        חיים מסילתי - יו"ר הלשכה