איגרת יו"ר הלשכה, ראש השנה, התש"פ

 

 

חברות וחברים, 

 

מצ"ב איגרת יו"ר הלשכה לרגל ראש השנה, התש"פ

 

 

איגרת

 

בברכת שנה טובה,

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה