הוקרת תודה על הנגשת היתרי הבנייה העירוניים ומערכת הממ"ג לציבור הרחב ע"י הועדה רמלה

 

 

חברות וחברים, 

 

 

בשם לשכת שמאי מקרקעין בישראל (להלן: "הלשכה") הארגון היציג של שמאי המקרקעין,

ברצוני להביע את תודת והערכת הלשכה על ההנגשה להיתרי הבנייה העירוניים לציבור הרחב

וכן חידוש מערכת הממ"ג שבוצעו לאחרונה.

 

 

מצ"ב מכתבנו

 

בברכה, 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון