מכרז פומבי 7/2019 למתן שרותי שמאות - עיריית כפר סבא

 

 

תגובת הגב' אילה זיו, עו"ד, יועצת משפטית לוועדת מכרזים, עיריית כפר סבא

 

 

מכתב התגובה

 

 

 

בברכה,

 

מר דני מור
יו"ר ועדת רשויות תכנון