חידושים בהיטל השבחה - עומק הקרקע וחלל הרום היבטים משפטיים שונים