מכרז השמאים - עיריית ירושלים חוזר משרד מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

 

 

חברות וחברים,

 

 

תגובת גב' רות כהן, עו"ד עוזר ליועמ"ש העירייה, ומר גולן מרדכי, עו"ד ראש צוות בכיר לחוזים ומכרזים

בעיריית ירושלים.

 

 

תגובת עיריית ירושלים

 

 

https://www.jerusalem.muni.il/he/newsandarticles/kolkore/real-estate-appraisers-database/

 

 

 

 

 

בברכה,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון