לאחר עמל רב של צוות הלשכה, מצורף בזאת התרגום הרשמי של תקני השמאות הבינלאומיים (תש"ב) לעברית.

 

 

יש להדגיש שהתקנים אינם בתוקף בישראל כיום ונשלחים לחברים כחומר רקע מקצועי
ולידיעה בלבד.

 

הערה: לשכת שמאי המקרקעין אינה אחראית לתוכן התש"ב ולא תישא בשום אחריות לנזק
שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות עליהם.

 

 

 

דף מידע

 

 

תקנים

 

 

בברכה,

 

רון כהן , חבר בועדה המקצועית לכללי השמאות