"קול קורא" להצטרפות למאגר שמאים עבור עיריית ירושלים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

 

 

חברות וחברים,

 

 

מכתבו החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

לגב'  קרן ג'רסי, השמאית העירונית והממונה על היטל השבחה
עיריית ירושלים.

 

דף מידע

 

 

בברכה,

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון