מכרז פומבי מס' 07/19 למתן שירותי שמאות מקרקעין- תב"ע מע"ר קרית גת

 

 

חברות וחברים,

 

מכתבו של חברינו דני מור,  יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

למר יפתח א.ד. חברה לפיתוח ( 2014)  בע"מ , קרית גת

 

 

דף מידע

 

 

מכתב תגובה מר יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ , קריית גת

 

שלום רב,

  1. מאשרים קבלת מכתבכם.
  2. על אף שמכתבכם נשלח בשיהוי של ממש והגיע לחברה רק שעתיים וחצי טרם המועד האחרון להגשת הצעות- החליטה החברה לדחות את מועד הגשת ההצעות למכרז וזאת על מנת שיהיה לה זמן לבחון את טענותיכם. הודעה בדבר דחיית המועד עלתה לאתר העירייה.
  3. מבלי להתייחס לגופן של טענותיכם, החברה תבצע שינויים מסוימים בתנאי הסף בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין.
  4. שינויים כאמור יועלו גם הם לאתר האינטרנט של העירייה.

 בברכה,

חני

 

בברכה,

 

דני מור,  יו"ר ועדת רשויות תכנון