מכרז פומבי מס' 7/2019 למתן שירותי שמאות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולעיריית כפר-סבא

 

 

 

חברות וחברים,

 

מכתב פנייה של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

למר מר איתי צחר, מנכ"ל עיריית כפר סבא. 

 

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון