מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ בעמידר

 

 

חברות וחברים,

 

מכתבו של החבר דני מור,  יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

למר מר יגאל ינאי, ראש אגף רשות הפיתוח, חברת עמידר

 

דף מידע

 

בברכה,

 

דני מור,  יו"ר ועדת רשויות תכנון