מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ בעמידר שמספרו 194-9000-923

 

 

 

מכתבו של החב' דני מור ,  יו"ר ועדת רשויות תכנון

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

 

דני מור ,  יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה