מכרז הבהרה עמידר

 

 

 

חברות וחברים,

 

מכרז  לקבלת שירותי שמאות לנכסי אגף רשות הפיתוח בעמידר.

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

מזכירות הלשכה