הודעה בדבר תוצאות הבחירות לנציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעין

 

 

חברות וחברים,

 

 

ועדת הבחירות מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הבחירות לנציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעין שנערכו ביום 19.6.2019 , טז' בסיון תשע"ט.

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

 

דוברת אולפינר

יו"ר ועדת הבחירות