הבהרה מס' 2 למכרז 10/2019 מתן שירותי שמאות לעיריית רמת גן ולוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

 

חברות וחברים,

 

בהמשך לפניית הלשכה בעניין, מצורפת הברה מאת עירית רמת גן לעניין מתן שירותי שמאות.

 

 

דך מידע

 

 

בברכה

 

דני מור - יו"ר ועדת רשויות מקומיות                    חיים מסילתי - יו"ר הלשכה