נייר עמדה מטעם לשכת שמאי מקרקעין בעניין עבודת וועדות הערר לפיצויים והיטלי השבחה

 

 

נייר עמדה מטעם לשכת שמאי מקרקעין
בעניין עבודת וועדות הערר לפיצויים והיטלי השבחה

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

 

חיים מסילתי , יו"ר הלשכה