הודעה על דחית מועד בחירות 12.3.19

חברות וחברים,

 

הודעה על דחית מועד בחירות 12.3.19

 

הודעה

 

החלטת ביה"ד

 

בברכה,

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה