החלטה של בית הדין - תלונת מימון הרצל נגד מינוי החבר יגאל אברהמוב ליו"ר ועדת ביקורת