אסיפה נדחית - 30.7.2018

חברות וחברים,

 

הננו מתכבדים להודיעכם על קיום אסיפה נדחית.

 

האסיפה תתקיים אי״ה ביום שני יח' באב תשע"ח, ה - 30.7.2018 בשעה 17:00

התכנסות ורישום החל מהשעה 16:30 ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118, רמת גן.

 

מצ"ב חומר רלוונטי לאסיפה הנדחית

 

 

 

הזמנה

 

הצעת תקציב

 

טיוטת דוחות כספיים

 

פנקס בוחרים-דרום

 

פנקס בוחרים-חיפה והצפון

 

פנקס בוחרים-ירושלים

 

פנקס בוחרים-מחוז מרכז

 

 

בברכה,

 

חיים מסילתי - יו"ר הלשכה

ערן לס- יו"ר ועדת תקנון