החלטת ביה"ד: פרשנות התקנון בעניין זכות חבר לשכה לבחור ולהיבחר