פרשנות התקנון לעניין קיומה של האסיפה הכללית, 2018

 

חברות וחברים,

 

 

מצ"ב החלטת בית הדין לעניין קיומה של האסיפה הכללית, 2018.

 

מסמך

 


בברכה,

 

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה