הצעת תקציב לשנת 2018

חברות וחברים,

 

מצורפת לעיונכם הצעת התקציב לשנת 2018.

 

קישור

 

בברכה,

יעקב הלוי - גזבר הלישכה