גיליון מס' 2 "שווה ערך" ביטאון דיגיטלי

חברות וחברים,

 

מצורף גיליון מס׳ 2 

של ״שווה ערך״ - העיתון הדיגיטלי של הלשכה

 

 http://bit.ly/value-newspapper

 

שלכם

 

רעות אמסלם - עורכת    חיים מסילתי - יו״ר הלשכה