תוו האיכות 2018

 

חברות וחברים

 

מצורף סמל האיכות לשנת 2018.

 

 

סמל

 

תעודות תשלחנה בדואר.

 

בברכה

 

תמר אברהם - יו״ר ועדה לכללי השמאות