פנייה תחרותית מס' 2010 להקמת מאגר כלכלנים להענקת שירותי ייעוץ כלכלי לפרויקטי תמ"א 38