דו"ח הצוות הבין משרדי לעניין קבוצות רכישה נייר עמדה מטעם לשכת שמאי - מקרקעין

 

 

חברות וחברים,

 

דו"ח הצוות הבין משרדי לעניין קבוצות רכישה נייר עמדה מטעם לשכת שמאי - מקרקעין

 

דף מידע

 

 

 

שלכם,

 

חיים מסילתי - יו"ר הלשכה