פניה לקבלת הצעות לשני תפקידים (יועצים) לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל.

 

 

 

חברות וחברים,

 

מצורפת פניה לקבלת הצעות לשני תפקידים (יועצים) לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל.

 

  • יועץ לאגף שמאות במטה רשות מקרקעי ישראל בתחום מכרזים
  • יועץ לאגף שמאות במטה הרשות בתחום מחיר למשתכן

 

מכרזים

 

מחיר למשתכן

 

 

בברכה,
אביה מדמון
סגנית שמאית הרשות