הנחיה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים מטעם השמאי הממשלתי הראשי

 

הנחיה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים
מטעם השמאי הממשלתי הראשי

 

דף מידע