מכתב לשר הבריאות בעניין מסמך פרטים על רכוש והון החולה- לשכת הבריאות המחוזית חיפה

 

חברות וחברים

 

מצ"ב מכתבי לשר הבריאות

לעניין רכוש והון החולה

 

 

מכתב 

 

שלכם

 

חיים מסילתי – יו"ר הלשכה