מכתב לשר האוצר ולמפקחת על הביטוח בעניין חברות הביטוח

 

חברות וחברים,

 

מצ"ב מכתבי לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים לעניין חברות הביטוח.

 

 

מכתב

 

שלכם

 

חיים מסילתי – יו"ר הלשכה