ברכת חג שמח

 

 

 

 

חברות וחברי הלשכה,

 

 

 

 ברכה לחג ראש השנה

 

אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

וועד הלשכה

 

 

ברכה