קול קורא מועצת השמאים- הגשת מועמדות למתן שרותים במערך הבחינות