מס ריבוי נכסים - אגף התקציבים באוצר

 

 

חברות וחברים,

 

פניית אוהד דנוס,יו"ר הלשכה 

 

לאגף התקציבים באוצר

 

 

 

מכתב