שמאי מקרקעין להגיש מועמדותם להיכלל ברשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים יולי 2016

 

 

הוועדה המייעצת, שהוקמה לאור חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ושתפקידה להמליץ
לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים, מזמינה את ציבור שמאי המקרקעין,
העומדים בתנאי הכשירות הקבועים בחוק, להגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת שמאי המקרקעין
הכשירים לכהן בתפקיד שמאי מכריע.
 
ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, י"ב באב התשע"ו, 16 באוגוסט 2016, באמצעות הטפסים שלהלן.
תשומת לבכם מופנית לשינויים שחלו באופן הגשת הטפסים ביחס להליכי איתור קודמים.
 
·           דברי הסבר להליך
·           שאלון מועמד
 
 

http://www.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/ShamautMachria/Pages/shmot_0716.aspx