הבעת תודה ליו"ר הלשכה - כנס איגוד המנכל"ים והמזכירים ברשויות המקומיות