ברכת יו"ר הלשכה לחג הפסח

 

 

 

 

ברכת יו"ר הלשכה אוהד דנוס

וחברי ועד הלשכה

 

ברכה