ברכה לנשיא התאחדות בוני הארץ

 

 

ברכה למר רוני בריק, על בחירתו

 

לנשיא התאחדות בוני הארץ

 

מאוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

והחברים

 

ברכה