תמ"א 38/3/א השגות התאחדות בוני הארץ ולשכת שמאי המקרקעין

 

 

בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 3.11.2015 

 

החלטה בדבר שינוי הוראות תכנית המתאר הארצית

 

עמדה מקצועית

 

 

בברכה,

 

אוהד דנוס, יו"ר הלשכה