דיני מקרקעין, תכנון ובניה לאור מקורות הדין העברי - ספרות מקצועית

 

תרומתו של עו"ד מוטי בניאן 

 

לספריית הלשכה לשימוש כלל החברים

 

 

מכתב

 

 

 

בברכה,

 

אומיד סולימני, מ"מ יו"ר הלשכה