פתיחת ההרשמה לכנס השנתי ה- 30

 

 

אומיד סולימני, יו"ר ועדת כנס, מ"מ יו"ר הלשכה

 

מתכבד להודיע על פתיחת הכנס השנתי של הלשכה

 

 

כניסה להרשמה האינטרנטית הינה דרך דפדפן כרום בלבד.

 

loadedFiles/__heb__efdse--tTjhT--eeyzne-mkpr-ezpTj-e-30.pdf

 

 

בברכת כנס פורה לכולם