שילוב מקצוע שמאות המקרקעין בנוהל האיתור של נבחרת הדירקטורים לשנת 2016

מכתבו של אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

לרשות החברות הממשלתיות , יחידת הדירקטורים

 

תשובת הגב' מינה מינס, סגנית בכירה למנהל הרשות

מנהלת יחידת בדירקטורים

 

 

מכתב