בוועדה המקומית לתכנון ובניה שורקות בוטל יום קבלת הקהל ביום חמישי