טאבו פתח תקוה ייסגר ויושבת מפעילות מ- 6 ביולי עד 19 ביולי

ברצוננו להודיעכם כי טאבו פתח תקוה ייסגר ויושבת מפעילות מ- 6 ביולי עד 19 ביולי, לצורך החלפת מערכת המחשוב.

בתקופה בה הטאבו יחדל מפעילות לא ניתן יהיה להוציא נסחים או לבצע רישומים כלשהם (הערות אזהרה, משכנתאות וכו').

לפיכך אנו ממליצים להערך בהתאם ולהקדים פעולות רישום שאמורות להתבצע במהלך חודש יולי.

 

דוגמא: רוכש שאמור לקבל משכנתא מהבנק במהלך חודש יולי, צריך לדאוג להקדים ולרשום את הערת האזהרה לטובת הבנק לפני ה- 6 ביולי.