הודעה בדבר הכנס השנתי ה 30

חברות וחברי הלשכה,

 

אני מתכבד להודיעכם כי הכנס השנתי ה- 30 של הלשכה עתיד להתקיים השנה

במלון "דן-אילת" בין התאריכים 15-18/11/2015.

  

פרטים בדבר ההרשמה ותכנית הכנס יימסרו בהמשך.

 

 

                                                                        בברכה,

                                                                     אומיד עודד סולימני

                                                                     מ"מ יו"ר הלשכה

                                                                     יו"ר ועדת הכנס השנתי